Ảnh TCMR

T4, 12/19/2012
Hội nghị Tổng kết 25 năm Tiêm chủng mở rộng ở Việt Nam đã diễn ra ngày 19 tháng 12 năm 2012 tại Hà Nội.