Đánh giá công tác giám sát bệnh tại tỉnh Gia Lai

Trong 4 ngày từ 21-24/11/2017, Dự án TCMR Quốc gia cùng với các chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới đã thực hiện việc đánh giá công tác giám sát bệnh truyền nhiễm trong TCMR tại Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên – Văn phòng TCMR khu vực, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Gia Lai, Bệnh viện Đa khoa và bệnh viện Nhi tỉnh. Tại tuyến huyện, đoàn đánh giá cũng đã tiến hành tại 02 huyện Đak Đoa và Chư Sê, trong đó bao gồm Trung tâm Y tế, bệnh viện đa khoa tuyến huyện và 02 trạm Y tế đại diện cho 2 huyện.

Công tác Tiêm chủng mở rộng (TCMR) đã triển khai ở khu vực Tây Nguyên trên 30 năm và theo định kỳ 5 năm đánh giá tỷ lệ tiêm chủng 1 lần, đợt đánh giá gần nhất là năm 2015 tại tỉnh Dak Nông. Tuy nhiên chưa có đợt đánh giá sâu với các nội dung: phát hiện, điều tra, lấy mẫu, báo cáo, phân tích, phản hồi và đáp ứng phòng chống dịch bệnh; xác định các khó khăn, thách thức đối với hệ thống giám sát bệnh trong TCMR. Qua đợt đánh giá này sẽ góp phần tăng cường chất lượng hoạt động giám sát bệnh trong TCMR tại các tuyến.

Trước đó, hoạt động đánh giá cũng đã được thực hiện tương tự tại 6 tỉnh thành phố đại diện cho cả nước là: Thái Nguyên, Ninh Bình, Bình Định, Gia Lai, Hồ Chí Minh và Hậu Giang. Trong thời gian tới, TCMR khu vực Tây Nguyên cũng sẽ tiếp tục hoạt động đánh giá tương tự tại các địa phương còn lại trong khu vực.

Đoàn đánh giá làm việc tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên

Đoàn đánh giá làm việc tại Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Gia Lai

Đoàn đánh giá làm việc tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai

Dự án TCMR

Văn phòng TCMR khu vực Tây Nguyên

Các tin khác