Hướng dẫn kỹ thuật

Hiển thị 10 trong tổng số 29 kết quả

Để chủ động phòng bệnh bại liệt trẻ em dưới 5 tuổi cần được uống bổ sung 2 liều vắc xin bại liệt. Hãy đưa trẻ em dưới 5 tuổi đi uống 2 liều vắc xin bại liệt.

Tải tài liệu về:

Hãy tiêm vắc xin viêm gan B cho trẻ trong 24h đầu sau sinh.

Tải tài liệu về:

Trên cơ sở tài liệu thực hành tiêm chủng đã được ban hành của chương trình tiêm chủng mở rộng theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới và các yêu cầu trong công tác tiêm chủng mở rộng theo “Qui định về sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế trong dự phòng và điều trị” số 23/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 7 tháng 7 năm 2008.

Tải tài liệu về: