Hướng dẫn kỹ thuật

Hiển thị 10 trong tổng số 30 kết quả

Ngày 17/10/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tu số 38/2017/TT-BYT ngày 17/10/2017 về việc Ban hành danh mục Bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc. Quy định về Danh mục bệnh truyền nhiễm, đối tượng, lịch tiêm chủng vắc xin bắt buộc trong Chương trình tiêm chủng mở rộng, cụ thể như sau: 

 

Hãy tiêm vắc xin viêm gan B cho trẻ trong 24h đầu sau sinh.

Tải tài liệu về:

Để chủ động phòng bệnh bại liệt trẻ em dưới 5 tuổi cần được uống bổ sung 2 liều vắc xin bại liệt. Hãy đưa trẻ em dưới 5 tuổi đi uống 2 liều vắc xin bại liệt.

Tải tài liệu về:

Trên cơ sở tài liệu thực hành tiêm chủng đã được ban hành của chương trình tiêm chủng mở rộng theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới và các yêu cầu trong công tác tiêm chủng mở rộng theo “Qui định về sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế trong dự phòng và điều trị” số 23/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 7 tháng 7 năm 2008.

Tải tài liệu về: