Kiểm tra công tác Tiêm chủng mở rộng tại hai tỉnh Tây Nguyên

Ngày 14-16/11/2017, Tiến sĩ Phạm Thọ Dược, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, Trưởng Ban quản lý Dự án Tiêm chủng mở rộng (TCMR) khu vực Tây Nguyên cùng cán bộ Văn phòng TCMR khu vực Tây Nguyên đã kiểm tra, giám sát công tác TCMR tại hai tỉnh Dak Lak và Gia Lai.

TS. Dược đánh giá cao công tác TCMR của 2 tỉnh trong 10 tháng đầu năm, trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, tuy nhiên cũng vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt đúng tiến độ. TS. Dược đề nghị tỉnh chỉ đạo tuyến dưới rà soát đối tượng, tăng cường tiêm vét nhằm đạt chỉ tiêu Bộ Y tế giao năm 2017. Bên cạnh đó, việc sử dụng phần mềm quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia đã được triển khai đầy đủ tại các tuyến, tuyến tỉnh và huyện cần tăng cường đi giám sát hỗ trợ tuyến xã/phường về việc sử dụng phần mềm; hướng dẫn cho tuyến dưới việc xóa các đối tượng trùng lặp; đảm bảo các trẻ được sinh từ năm 2015 đến nay phải có trên phần mềm.

TS Phạm Thọ Dược, Trưởng Ban quản lý Dự án Tiêm chủng mở rộng khu vực Tây Nguyên kiểm tra công tác TCMR tại cơ sở

Trong thời gian tới, TCMR Tây Nguyên sẽ tiếp tục hoạt động giám sát hỗ trợ tại 2 tỉnh còn lại, nhằm đảm bảo hoàn thành tiến độ các chỉ tiêu được giao trên quy mô tuyến tỉnh và huyện.

Dự án TCMR

Văn phòng TCMR Khu vực Tây Nguyên

Các tin khác