Quyết định số 4295/QĐ-BYT ngày 9/8/2016 về việc phê duyệt kế hoạch đáp ứng phòng chống dịch bệnh bại liệt do vi rút bại liệt týp 2

Ngày 9/8/2016, Thứ trưởng Bộ Y tế - Nguyễn Thanh Long đã ký Quyết định số 4295/QĐ-BYT về việc phê duyệt kế hoạch đáp ứng phòng chống dịch bệnh bại liệt do vi rút bại liệt týp 2.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm đáp ứng chống dịch kịp thời, xác định ca bệnh bại liệt do vi rút bại liệt týp 2 nhằm bảo vệ thành quả thanh toán bệnh Bại liệt đã đạt được từ năm 2000.

(Chi tiết xem văn bản kèm theo)