8/22 tỉnh hoàn thành chiến dịch uống vắc xin bại liệt

Nhằm chủ động bảo vệ thành quả thanh toán bệnh bại liệt và phòng chống vi rút bại liệt hoang dại xâm nhập vào Việt Nam, thực hiện khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới và thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế tại công văn số 2577/BYT-DP ngày 9/5/2014 về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh bại liệt, chiến dịch  uống bổ sung vắc xin OPV cho trẻ dưới 5 tuổi tại vùng nguy cơ cao được triển khai từ tháng 6/2014 đến tháng 6/2015.

Đối tượng uống vắc xin bại liệt trong chiến dịch là các trẻ dưới 5 tuổi tại 88 huyện có cửa khẩu quốc tế của 22 tỉnh thuộc 4 khu vực trên cả nước.  Dự kiến có khoảng 625.000 trẻ thuộc đối tượng uống vắc xin bại liệt; mỗi trẻ uống 2 liều vắc xin trong 2 vòng chiến dịch cách nhau một tháng. Tính đến 11/2/2015 đã có 8/22 tỉnh triển khai xong chiến dịch; 3 tỉnh đang triển khai và 11 tỉnh sẽ triển khai trong tháng 4 - 6/2015. Kinh phí thực hiện được huy động từ nguồn ngân sách địa phương.

Hình ảnh trẻ uống OPV trong chiến dịch

Đến thời điểm này (11/2/2015) có 420.950 trẻ đối tượng đã uống đủ 2 liều vắc xin, đạt 40,3% tổng số trẻ là đối tượng uống vắc xin trong chiến dịch uống vắc xin bại liệt. Chiến dịch được triển khai thuận lợi; trẻ uống đủ liều tại vùng triển khai đạt tỷ lệ cao (từ 95% trở lên) tại các tỉnh đã triển khai và không ghi nhận phản ứng sau tiêm chủng.

Dự án TCMR

 

 

Các tin khác