AMP

amp

TỔ CHỨC Y TẾ DỰ PHÒNG PHÁP (AMP)

 Được thành lập năm 1972, Tổ chức Y tế dự phòng Pháp (AMP) là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên thúc đẩy y tế dự phòng và sức khỏe cộng đồng trên toàn thế giới. AMP hợp tác đa dạng với các đơn vị công cộng và tư nhân nhằm hỗ trợ các quốc gia trong việc phát triển các chính sách liên quan đến tiêm chủng một cách bền vững và hiệu quả, củng cố cơ sở hạ tầng y tế công cộng.

Hiện nay AMP đã thiết lập văn phòng đại diện tại Việt Nam và thiết lập hợp tác với các đối tác khác nhau, góp phấn cải thiện tình trạng sức khỏe của người dân Việt Nam. Tổ chức AMP đã hỗ trợ Chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR) Việt Nam một số hoạt động sau:

  1. Hỗ trợ tăng cường năng lực thực hành và quản lý của cán bộ tiêm chủng các tuyến thông qua thiết lập hệ thống đào tạo từ xa, xây dựng các tài liệu và hướng dẫn kỹ thuật về TCMR.
  2. Góp phần truyền thông cho cộng đồng và vận động chính sách hỗ trợ cho chương trình TCMR thông qua xây dựng trang thông tin điện tử Tiêm chủng mở rộng.

 Địa chỉ trang web của tổ chức AMP: http://www.amp-vaccinology.org/