Ảnh TCMR

T5, 11/30/2017
Lịch tiêm chủng vắc xin uốn ván cho phụ nữ có thai ban hành theo Thông tư 38/2017/TT-BYT ngày 17/10/2017.
T5, 11/30/2017
Lịch tiêm chủng cho trẻ em ban hành theo Thông tư số 38/2017/TT-BYT ngày 17/10/2017
T4, 12/19/2012
Hội nghị Tổng kết 25 năm Tiêm chủng mở rộng ở Việt Nam đã diễn ra ngày 19 tháng 12 năm 2012 tại Hà Nội.