Bài giảng điện tử: Chẩn đoán, xử trí ban đầu sốc phản vệ sau tiêm chủng

Tháng 5-23-2016

Bài giảng điện tử: Chẩn đoán, xử trí ban đầu sốc phản vệ sau tiêm chủng

Giảng viên: TS. BS. Đỗ Quốc Huy

Dự án TCMR Quốc gia phối hợp thực hiện.

Dự án TCMR