Chia sẻ kinh nghiệm về duy trì tài chính bền vững cho Tiêm chủng mở rộng

Thời gian: 
13/05/2013

Ngày 13/5/2013, Dự án Tiêm chủng mở rộng phối hợp với Viện Vắc xin Sabin Hoa Kỳ tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm về duy trì tài chính bền vững cho Tiêm chủng mở rộng tại TP Đà Nẵng.

Trong Hội thảo,TS. Khongorzul Dari đã giới thiệu về Chương trình bền vững tài chính cho TCMR, chia sẻ kinh nghiệm của các nước như Kenya, Nepal, Căm-pu-chia… Trong thời gian tới chương trình này sẽ được triển khai tại Việt Nam với mục tiêu huy động chính sách đảm bảo duy trì nguồn tài chính bền cững cho TCMR khi nguồn viện trợ quốc tế ngày càng giảm.

Bà Mariya Savchuk đề cập đến mục tiêu của thập kỷ vắc xin. Theo đó việc các quốc gia cần tự chủ về tài chính cho công tác tiêm chủng thường xuyên. Đây là yếu tố quan trọng góp phần đạt mục tiêu thiên niên kỷ về giảm tỷ lệ chết trẻ em. Bà cũng đề cập đến cách tiếp cận và xây dựng chính sách về tài chính cho TCMR. Một số nước trong khu vực ASEAN đã thực hiện tôt mô hình này như Malaysia, Singapore, Phillipines, Thái Lan, Indonessia. Việt Nam là quốc gia có nhiều thuận lợi để thực hiện chính sách này do Việt Nam đã có thể sản xuất 10 trong số 11 vắc xin sử dụng trong Chương trình TCMR.

Các tin khác