Chiến dịch tiêm vắc xin sởi-rubella đợt 3 cho trẻ đang học tại các trường Trung học cơ sở (11-14 tuổi)