Công văn số 517/VSDTT Ư-TCQG ngày 22/4/2020 về vệc triển khai công tác tiêm chủng thường xuyên trong thời gian dịch COVID-19

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế tại Văn bản số 2251/BYT-DP ngày 22/04/2020 về việc tổ chức tiêm chủng trong tình hình dịch COVID-19

Nhằm bảo vệ các thành quả trong chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR) và chủ động phòng chống các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở trẻ em nếu không được tiêm chủng đầy đủ sẽ có nguy cơ bùng phát dịch bệnh, Dự án Tiêm chủng mở rộng – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã xây dựng hướng dẫn tổ chức tiêm chủng thường xuyên trong bối cảnh dịch COVID-19, cụ thể như sau:

-          Đối với các tỉnh, thành phố thuộc nhóm có nguy cơ thấp: Thực hiện công tác tiêm chủng thường xuyên hàng tháng, đảm bảo an toàn tiêm chủng và các biện pháp phòng chống lây nhiễm vi rút SARS-CoV-2 theo quy định (Hướng dẫn tổ chức tiêm chủng gửi kèm theo). Rà soát các đối tượng chưa được tiêm chủng đầy đủ trong thời gian bị tạm hoãn để thực hiện tiêm bù, tiêm vét.

-          Đối với các tỉnh/thành phố thuộc nhóm có nguy cơ cao và có nguy cơ dịch COVID-19: sẽ tạm hoãn triển khai công tác tiêm chủng thường xuyên và thực hiện quản lý đối tượng tiêm chủng để tổ chức tiêm bù đảm bảo trẻ được tiêm chủng đầy đủ ngay sau khi đủ điều kiện tiếp tục triển khai tiêm chủng thường xuyên. Các tỉnh/thành phố cần cập nhật tình hình, mức độ nguy cơ dịch COVID-19 theo  Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 khi thuộc nhóm có nguy cơ thấp sẽ tiếp tục triển khai tiêm chủng thường xuyên, giảm thiểu nhất thời gian gián đoạn tiêm chủng cho trẻ em và phụ nữ là đối tượng của chương trình tiêm chủng mở rộng.

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - Dự án TCMR đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật/Y tế dự phòng các tỉnh, thành phố tăng cường thực hiện triển khai công tác tiêm chủng thường xuyên trong thời gian tới.

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC TIÊM CHỦNG THƯỜNG XUYÊN

TRONG BỐI CẢNH DỊCH COVID-19

1. Mục đích

Hạn chế đến mức thấp nhất gián đoạn hoạt động tiêm chủng thường xuyên để đảm bảo trẻ được tiêm chủng đầy đủ và không để xảy dịch các bệnh có vắc xin phòng trong Tiêm chủng mở rộng (TCMR). Đồng thời, thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm SARS-COV-2 tại các điểm tiêm chủng

2. Thời gian thực hiện và phạm vi triển khai

Căn cứ vào tình hình nguy cơ dịch COVID-19 và Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã phân loại các tỉnh/ thành phố thành 3 nhóm: có nguy cơ cao; có nguy cơ; có nguy cơ thấp. Dự án TCMR – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương hướng dẫn tổ chức tiêm chủng thường xuyên như sau:

-         

Đối với các tỉnh, thành phố thuộc nhóm có nguy cơ thấp: Thực hiện công tác tiêm chủng thường xuyên, đảm bảo an toàn tiêm chủng và các biện pháp phòng chống lây nhiễm vi rút SARS-COV-2 theo quy định.

-         

Đối với các tỉnh/thành phố thuộc nhóm có nguy cơ cao và có nguy cơ: sẽ tạm hoãn triển khai công tác tiêm chủng thường xuyên và thực hiện quản lý đối tượng tiêm chủng để tổ chức tiêm bù đảm bảo trẻ được tiêm chủng đầy đủ ngay sau khi đủ điều kiện tiếp tục triển khai tiêm chủng thường xuyên.

-         

Các tỉnh/thành phố sẽ cập nhật tình hình, mức độ nguy cơ dịch COVID-19 theo  Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 khi thuộc nhóm có nguy cơ thấp sẽ tiếp tục triển khai tiêm chủng thường xuyên, hạn chế ngắn nhất thời gian gián đoạn tiêm chủng và đảm bảo đúng qui định về phòng chống dịch.

3. Nội dung hướng dẫn

3.1. Tổ chức buổi tiêm chủng

Tổ chức buổi tiêm chủng đảm bảo an toàn theo các quy định hiện hành của Bộ Y tế và hướng dẫn của Dự án TCMR, đồng thời lưu ý các hướng dẫn cụ thể sau đây:

-          Lập kế hoạch buổi tiêm chủng:

+     Lập danh sách đối tượng đến tiêm chủng theo khung giờ đảm bảo không quá 20 người/điểm tiêm chủng trong cùng thời điểm và không quá 50 đối tượng/điểm tiêm chủng/buổi tiêm chủng.

-          Sàng lọc đối tượng trước buổi tiêm chủng:

+     Đối với những trẻ đang ốm, sốt hoặc có biểu hiện viêm long đường hô hấp thì chủ động tư vấn không đưa trẻ đi tiêm chủng.

+     Người đưa trẻ đi tiêm chủng phải không có các dấu hiệu ho, sốt, … nghi ngờ nhiễm SARS-COV 2 hay có tiền sử tiếp xúc gần với ca bệnh COVID-19  trong vòng 14 ngày.

-          Bố trí điểm tiêm chủng:

+     Bố trí vị trí chờ tiêm chủng thông thoáng, đủ ghế ngồi chờ và đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m giữa các đối tượng.

+     Bố trí điểm tiêm chủng theo quy tắc 1 chiều, đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m giữa các bàn/vị trí tiêm chủng .

+     Bố trí thêm diện tích, phòng theo dõi trẻ sau tiêm chủng 30 phút để đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m giữa các đối tượng.

+     Lưu ý không sử dụng điều hòa trong buổi tiêm chủng.

-          Tổ chức số buổi tiêm chủng thường xuyên trong tháng:

+     Có thể tăng số buổi tiêm chủng thường xuyên, triển khai thêm điểm tiêm chủng ngoài trạm tại các thôn bản để giãn cách đối tượng, đồng thời lưu ý tổ chức tiêm bù vắc xin sớm nhất cho các đối tượng chưa được tiêm chủng đầy đủ trước đó.

-          Cung ứng vắc xin, vật tư tiêm chủng:

+     Cung ứng đầy đủ vắc xin và vật tư tiêm chủng cho các điểm tiêm chủng, tránh để tình trạng cha mẹ trẻ phải đi lại nhiều lần do thiếu vắc xin.

3.2. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm vi rút SARS-COV-2

Bảo đảm an toàn cho cán bộ y tế, đối tượng tiêm chủng và cha mẹ, người chăm sóc trẻ.

-         

Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ điểm tiêm chủng, khử khuẩn trước và sau buổi tiêm chủng bằng hình thức lau với dung dịch sát khuẩn hoặc Cloramin theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

-         

Điều phối, tăng số buổi tiêm phù hợp sao cho không quá số lượng đối tượng trong mỗi buổi tiêm chủng theo quy định.

-         

Cán bộ y tế và người đến tiêm chủng phải thực hiện các biện pháp bảo hộ cá nhân như đeo khẩu trang, rửa tay hoặc sát khuẩn tay thường xuyên, tiến hành kiểm tra thân nhiệt theo quy định tại điểm tiêm chủng.

-         

Trong trường hợp phát hiện người đi tiêm chủng là trường hợp nghi nhiễm SARS-COVID-2 hoặc tiếp xúc gần với trường hợp COVD-19 trong vòng 14 ngày cần dừng ngay buổi tiêm chủng và thực hiện quản lý các trường hợp này theo quy định.

3.3. Công tác truyền thông

Tổ chức tuyên truyền cho cộng đồng về lợi ích của tiêm chủng, sự cần thiết phải đi tiêm chủng đầy đủ trong giai đoạn dịch bệnh và hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm vi rút SARS-COV-2 khi đi tiêm chủng

3.4. Công tác quản lý đối tượng tiêm chủng

Tăng cường quản lý đối tượng, nhập đầy đủ dữ liệu tất cả các đối tượng tiêm chủng thuộc địa bàn quản lý (bao gồm trẻ đi tiêm chủng và không tiêm chủng), thông tin các lần tiêm/uống vắc xin tại các cơ sở y tế trên Hệ thống Quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia để chủ động rà soát các trường hợp sót mũi, chưa tiêm chủng và tiêm vét cho các trường hợp này.

Dự án TCMR

Các tin khác