Đoàn công tác do Liên minh toàn cầu về Vắc xin và tiêm chủng đến thăm và làm việc tại Việt Nam

Trong 4 ngày từ 12-15/12/2017, đoàn đại biểu do Liên minh toàn cầu về vắc xin và tiêm chủng (GAVI) tổ chức đã đến thăm và làm việc tại Việt Nam để tìm hiểu về những nội dung thực hiện giai đoạn chuyển đổi hỗ trợ tài chính.

Đoàn làm việc có 70 thành viên tham gia đến từ 15 quốc gia thuộc châu Á, Đông Âu, châu Phi, châu Mĩ. Đây là các quốc gia hiện nhận viện trợ của GAVI nhưng đã hoặc sẽ trở thành những nước có thu nhập trung bình và đang trong giai đoạn chuyển đổi trước khi kết thúc hỗ trợ của GAVI. Theo đó, các quốc gia này phải áp dụng tăng dần đối ứng kinh phí mua vắc xin và chủ động nguồn kinh phí triển khai công tác TCMR cho đến khi chuyển sang tự chủ hoàn toàn. Tuy nhiên, GAVI vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ các quốc gia trong 3 năm tới với những hoạt động chủ yếu tập trung cho việc duy trì những thành quả TCMR, đặc biệt với các vắc xin hiện đang triển khai trong TCMR. Tham gia đoàn công tác còn có các chuyên gia của các tổ chức quốc tế như GAVI, Quỹ Nhi đồng Liên hợp Quốc, Tổ chức Y tế thế giới, Quỹ Bill & Melinda Gates …

Đoàn đã dành 3 ngày làm việc để các quốc gia chia sẻ, thảo luận các vấn đề khó khăn đặt ra trong quá trình thực hiện, kinh nghiệm giải quyết và đề xuất hỗ trợ từ phía GAVI. Nội dung trọng tâm được các đại biểu đề cập đến là huy động nguồn lực đầu tư bền vững cho công tác TCMR sau khi GAVI giảm dần và cắt hoàn toàn viện trợ. Tại Việt Nam, ngân sách trung ương Chính phủ đầu tư cho Dự án TCMR tăng dần hàng năm và đảm bảo duy trì triển khai các vắc xin trong tiêm chủng mở rộng trong bối cảnh viện trợ của GAVI cho vắc xin giảm nhanh qua từng năm. Những chia sẻ kinh nghiệm của GS.TS Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và PSG.TS Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng và đại diện Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về vận động chính sách đầu tư nguồn lực quốc gia cho công tác TCMR và kết quả thực hiện tiêm chủng trong giai đoạn chuyển đổi tại Việt Nam đã được GAVI và các nước đánh giá rất cao và Việt Nam được xem là quốc gia có cam kết bền vững về các chính sách đầu tư cho tiêm chủng mở rộng. Bên cạnh đó, các nước cũng trao đổi kinh nghiệm về những khó khăn và rào cản của công tác tiêm chủng như nguồn cung ứng vắc xin, truyền thông vận động cộng đồng về an toàn tiêm chủng. Đó là việc đảm bảo công bằng trong công tác tiêm chủng; tăng cường sự tiếp cận với dịch vụ tiêm chủng với nhóm dân tộc ở các địa bàn khó khăn; duy trì hệ thông dây chuyền lạnh đảm bảo chất lượng trong tiêm chủng… Một số quốc gia đã huy động nguồn chi trả tài chính cho tiêm chủng mở rộng từ các nguồn thuế, bảo hiểm y tế… Tất cả các quốc gia đều khẳng định tiêm chủng mở rộng là một chương trình y tế công cộng được Chính phủ đầu tư và cần được cam kết hỗ trợ lâu dài.

Trong chuyến công tác, đoàn đã có dịp đến thăm điểm tiêm chủng tại một số xã thuộc huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc và TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Mục đích đoàn công tác nhằm tìm hiểu về tình hình triển khai công tác TCMR và huy động nguồn tài chính từ nguồn kinh phí địa phương cho công tác TCMR sau khi Việt Nam thực hiện chuyển đổi từ năm 2015. Tại tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã cấp 3,1 tỷ đồng kinh phí, tăng 14,4 lần so với 215 triệu đồng năm 2016. Tại tỉnh Bắc Giang, kinh phí đầu tư của chính quyền địa phương cũng đã tăng từ 300 triệu lên hơn 700 triệu đồng. Trước những con số hết sức ấn tượng này, nhiều đại biểu các nước đã đề nghị các tỉnh được chia sẻ kinh nghiệm vận động chính sách thành công. Thăm điểm tiêm chủng, các quốc gia cũng hết sức đánh giá cao với cách tổ chức điểm tiêm chủng khoa học, quy trình tiêm chủng đảm bảo an toàn, hệ thống dây chuyền lạnh được đầu tư bài bản và công tác truyền thông, vận động, nhắc nhở cha mẹ trẻ để có được tỷ lệ tiêm chủng cao.  

Một số hình ảnh đoàn công tác trong chuyến thăm Việt Nam.

Thăm Trạm Y tế xã Tân Phong, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Thăm Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Vĩnh Phúc

 

Thăm điểm tiêm chủng tại xã Tân Phong, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Thăm điểm tiêm chủng tại xã Tân Phong, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Thăm Trạm Y tế phường Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang

Thăm Trạm Y tế xã Dĩnh Trì, TP. Bắc Giang

 

Thăm Trạm Y tế xã Phú Xuân, tỉnh Vĩnh Phúc

Thăm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

Đoàn công tác làm việc với các cán bộ tại Trạm Y tế xã về mô hình tổ chức hoạt động tiêm chủng

Thăm điểm tiêm chủng tại Trạm Y tế xã.

Thăm điểm tiêm chủng tại xã Tân Phong, tỉnh Vĩnh Phúc

Làm việc tại Trạm Y tế xã Tân Phong, tỉnh Vĩnh Phúc

Dự án TCMR

 

 

Các tin khác