GAVI

gavi

LIÊN MINH TOÀN CẦU VỀ VẮC XIN VÀ TIÊM CHỦNG

Tháng 1 năm 2000, với tỷ lệ tiêm chủng trên toàn cầu còn thấp, Liên minh toàn cầu về Vắc xin và Tiêm chủng (GAVI) được thành lập nhằm hỗ trợ vắc xin cho trẻ em ở 70 quốc gia nghèo nhất trên thế giới. Nhiệm vụ của Tổ chức GAVI là cứu giúp cuộc sống của trẻ em và và bảo vệ sức khỏe người dân bằng cách tăng khả năng tiếp cận với dịch vụ tiêm chủng ở các nước nghèo nhất trên thế giới. GAVI đã hỗ trợ chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR) Việt Nam một số nội dung sau:

  1. Vắc xin và kinh phí để Việt Nam triển khai tiêm vắc xin viêm gan B trong toàn quốc.
  2. Dự án “Hỗ trợ dịch vụ tiêm chủng cho Chương trình TCMR Việt Nam, 2008 – 2014” góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ tiêm chủng của các tỉnh/TP trong cả nước, đặc biệt ở những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.
  3. Dự án “Triển khai tiêm vắc xin sởi mũi 2 trong Chương trình TCMR giai đoạn 2008 – 2009” với mục tiêu đảm bảo 95% trẻ em 6 tuổi của 6 tỉnh/thành phố, cùng với Dự án “Triển khai tiêm vắc xin sởi mũi 2 trong Chương trình TCMR giai đoạn 2011 – 2012” với mục tiêu đảm bảo 95% trẻ 18 tháng tuổi của 63 tỉnh/thành phố trong cả nước được tiêm vắc xin sởi mũi 2, góp phần tiến tới đạt mục tiêu loại trừ bệnh sởi ở Việt Nam.
  4. Dự án “Triển khai vắc xin Hib trong Chương trình TCMR giai đoạn 2009 – 2010 và giai đoạn 2011 – 2015” là hỗ trợ quan trọng đưa vắc xin mới DPT-VGB-HiB vào phòng bệnh viêm phổi/viêm màng não mủ ở trẻ em Việt Nam, đánh dấu vắc xin thứ 11 sử dụng trong Chương trình TCMR miễn phí cho trẻ em Việt Nam trên toàn quốc.
  5. Năm 2013, GAVI sẽ hỗ trợ Việt Nam tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin kết hợp sởi-rubella để phòng bệnh sởi và rubella cho lứa tuổi từ 9 tháng đến 14 tuổi, tiến tới đưa vắc xin rubella vào chương trình TCMR.
  6. Năm 2014 – 2015 GAVI hỗ trợ cho Việt Nam triển khai chiến dịch Sởi – Rubella cho trẻ từ 1 đến 14 tuổi và đưa vắc xin Rubella vào tiêm chủng mở rộng, là vắc xin thứ 12 sử dụng tiêm chủng miễn phí cho trẻ em Việt Nam.
  7. Năm 2015, GAVI sẽ hỗ trợ Việt Nam triển khai vắc xin bại liệt tiêm (IPV) trong tiêm chủng mở rộng, thực hiện chiến lược của Tổ chức Y tế thế giới, tiến tới mục tiêu Thanh toán bệnh bại liệt toàn cầu.

Địa chỉ trang web của Liên minh toàn cầu về Vắc xin và Tiêm chủng: http://www.gavialliance.org/