Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch tăng cường công tác an toàn tiêm chủng

Thời gian: 
27/09/2013

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân về việc nâng cao chất lượng công tác an toàn tiêm chủng, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến Triển khai Kế hoạch tăng cường công tác an toàn tiêm chủng. Thời gian: Từ 8 giờ 30 phút, ngày 27/09/2013 (Thứ Sáu). Địa điểm: Phòng họp giao ban trực tuyến tại Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. Chủ trì: Lãnh đạo Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Y tế. Nội dung chi tiết về giấy mờichương trình có thể tải tại đây.

Các tin khác