Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch tăng cường công tác an toàn tiêm chủng

Ngày 21/8/2013, Bộ Y tế đã ban hành “Kế hoạch tăng cường công tác an toàn tiêm chủng” nhằm nâng cao chất lượng công tác tiêm chủng trên toàn quốc. Để phổ biến các chủ trương của Bộ Y tế và chỉ đạo kịp thời các địa phương trong quá trình triển khai, Bộ Y tế sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh/Thành phố vào lúc 08 giờ 30 phút, thứ Sáu ngày 27/09/2013.

 

Các điểm cầu tham gia Hội nghị được triển khai tại Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, các Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ chủ trì Hội nghị. Tham gia Hội nghị còn có các Vụ, Cục liên quan của Bộ Y tế, Dự án Tiêm chủng mở rộng, các Viện Vệ sinh Dịch tễ/Pasteur. Tại điểm cầu UBND tỉnh/thành phố, lãnh đạo UBND tỉnh/thành phố sẽ chủ trì đầu cầu địa phương; lãnh đạo Sở Y tế; Trung tâm Y tế dự phòng; Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe; Trung tâm Y tế quận/huyện; Bệnh viện đa khoa, Bệnh viện Sản, Nhi tỉnh/thành phố; Bệnh viện Trung ương, các cơ sở y tế tư nhân có triển khai công tác tiêm chủng và cán bộ chuyên trách tiêm chủng tuyến tỉnh, huyện sẽ tham gia Hội nghị. Theo báo cáo của các địa phương dự kiến sẽ có hơn 2.000 đại biểu dự Hội nghị quan trọng này. Các tài liệu sử dụng cho Hội nghị đã được đăng tải trên trang Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế.

http://www.moh.gov.vn/wps/portal/boyte/tintuc/chitiet

 Nội dung của Hội nghị sẽ tập trung vào các vấn đề liên quan đến triển khai “Kế hoạch tăng cường công tác an toàn tiêm chủng” bao gồm: kiểm tra các điểm tiêm chủng; đảm bảo chất lượng vắc xin; tập huấn cho cán bộ về thực hiện tiêm chủng an toàn; truyền thông về công tác an toàn tiêm chủng; hướng dẫn kỹ thuật tổ chức tiêm chủng an toàn, tham luận của một số đơn vị, địa phương. Đây là sẽ dịp để các đại biểu trao đổi kinh nghiệm trong quá trình triển khai, huy động sự ủng hộ của Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố đối với công tác tiêm chủng mở rộng.    

Các tin khác