Hội nghị vắc xin Châu Á lần thứ 5 (ASVAC 2015)

Thời gian: 
12/06/2015 to 14/06/2015

Hội nghị Vắc xin Châu Á lần thứ 5(ASVAC 2015) sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 6 năm 2015. Hội nghị được tổ chức là nơi các chuyên gia về y tế và chăm sóc sức khỏe có thể chia sẻ kiến thức, chiến lược và kinh nghiệm của mình trong việc giải quyết những thách thức trong việc giới thiệu các loại vắc xin mới và mở rộng cắc loại vắc xin hiện tại trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng tại mỗi quốc gia.

Hội nghị năm nay được tổ chức với chủ đề: “Thêm nhiều vắc xin và đến tất cả mọi người” nhằm thực hiện các mục tiêu về:

-          Đề xuất và chứng minh những vắc xin, lịch tiêm chủng mới.

-          Thực hiện các chiến lược và chỉ tiêu về tiêm chủng trong cộng đồng.

-          Tìm kiếm những cơ hội và thách thức

-          Phối hợp, hợp tác và đồng hành phát triển.

-          Thảo luận về chi phí và ngân sách trong Tiêm chủng.

-          Các hoạt động chính như nâng cao năng lực cán bộ y tế và cải thiện dịch vụ tiêm chủng. 

Hội nghị sẽ kéo dài 3 ngày tại Hà Nội với những mục tiêu chung để củng cố, mở rộng và nâng cao tỷ lệ tiêm chủng trong khu vực.

Nguồn: ASVAC

Địa điểm: 
Hà Nội

Các tin khác