Hội thảo phổ biến kết quả Dự án NEPINET

Thời gian: 
08/10/2013

Dự án TCMR-Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Tổ chức Y tế dự phòng Pháp (AMP) tổ chức Hội thảo phổ biến kết quả Dự án "Nâng cao năng lực tiêm chủng mở rộng và thí điểm đào tạo từ xa tại tỉnh Thái Bình, Hòa Bình, Thừa Thiên Huế và TP. Hồ Chí Minh".

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 8 tháng 10 năm 2013 (thứ Ba)

Địa điểm: Thư viện, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Số 1 - Yecxanh - Hà Nội

Các tin khác