Hội thảo An toàn tiêm chủng trong Tiêm chủng mở rộng

Nhằm tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng, nâng cao chất lượng tập huấn về tiêm chủng mở rộng trong chiến dịch tiêm chủng vắc xin sởi-rubella cũng như tiêm chủng thường xuyên là tiêu chí được Bộ Y tế, Dự án Tiêm chủng mở rộng đặc biệt chú trọng.

Ngay từ các tuần đầu tháng 1 năm 2015, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, Dự án Tiêm chủng mở rộng đã tổ chức 03 Hội thảo tại 3 khu vực với Lãnh đạo Sở Y tế, Lãnh đạo Trung tâm Y tế Dự phòng 63 tỉnh/TP trong toàn quốc thảo luận và đề xuất khắc phục các tồn tại trong thực hành tiêm chủng, tăng cường chất lượng tập huấn và giám sát tổ chức buổi tiêm chủng.

Hội thảo “Đề xuất khắc phục các tồn tại trong thực hành tiêm chủng” khu vực miền Bắc ngày 08 tháng 01 năm 2015

Tại hội thảo, PGS.TS. Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đặc biệt lưu ý các địa phương: “Cần đảm bảo mỗi cán bộ tham gia công tác tiêm chủng đều phải thuần thục kỹ năng thực hành tiêm chủng, thực hiện đúng qui trình tiêm chủng đồng thời nâng cao kỹ năng thực hiện qui trình giám sát tổ chức buổi tiêm chủng của các tuyến”.

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã nêu những vấn đề còn tồn tại, những lỗi có thể gặp trong thực hành tiêm chủng như: chưa tuân thủ nghiêm túc “5 tra 3 đối”; chưa tuân thủ đầy đủ quy định bảo quản vắc xin riêng biệt; quy trình tiêm chủng tại điểm tiêm chưa bố trí “một chiều”. Khi tập huấn về an toàn tiêm chủng còn nặng về lý thuyết, chưa chú trọng nhiều thực hành về kỹ năng sử dụng vắc xin, dung môi.

Nhiều ý kiến về giải pháp để đảm bảo an toàn tiêm chủng trong thưc hành tiêm chủng đã được các đại biểu thảo luận và thống nhất chỉ đạo cho cán bộ tiêm chủng các tuyến trong thời gian tới như :

Nâng cao tinh thần trách nhiệm cho cán bộ y tế đặc biệt là trưởng trạm y tế, giáo dục tinh thần trách nhiệm, chịu trách nhiệm trước người dân và ngành y tế, đồng thời có hình thức xử phạt nghiêm minh nếu có sai phạm.

Nâng cao chất lượng công tác tập huấn: đảm bảo đủ thời gian, nội dung phù hợp với từng tuyến, chú trọng vào thực hành tiêm chủng, đảm bảo thời gian thực hành cho các học viên tối thiểu chiếm 50% thời gian tập huấn.

Tăng cường chất lượng công tác giám sát bao gồm giám sát từ tuyến trên và giám sát tại chỗ mà đóng vai trò quan trọng là trưởng trạm y tế. Xây dựng các quy trình giám sát chuẩn, bảng kiểm chuẩn và đào tạo kỹ năng giám sát.

Huy động các ban ngành đoàn thể tại địa phương trong công tác tiêm chủng. Huy động nhân lực tại cộng đồng, đoàn thanh niên, phụ nữ hỗ trợ buổi tiêm chủng.

Tăng cường sự tham gia giám sát của các bà mẹ khi đưa con đi tiêm chủng đối với thực hành tiêm chủng của cán bộ y tế: các bà mẹ chủ động hỏi và đề nghị cán bộ y tế cho xem loại vắc xin được tiêm chủng cho con mình.

                                        Ngày đăng: 20.01.2015

Dự án TCMR

Các tin khác