Kế hoạch tiêm vắc xin sởi phòng chống dịch và tiêm vét vắc xin sởi

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế tại Quyết định số 601/QĐ-BYT ngày 20/2/2014 về việc phê duyệt kế hoạch tiêm vắc xin sởi phòng chống dịch sởi và tiêm vét vắc xin sởi, ngày 25/2/2014 Ban quản lý Dự án Tiêm chủng mở rộng (TCMR) - Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã có công văn số 166/VSDTTƯ-TCQG gửi Ban quản lý Dự án TCMR 4 khu vực, Sở Y tế và Trung tâm Y tế dự phòng 63 tỉnh/thành phố chỉ đạo về việc xây dựng kế hoạch triển khai tiêm vắc xin và báo cáo kết quả triển khai. Chi tiết nội dung công văn xin xem tại đây.

Nội dung quyết định và kế hoạch triển khai tiêm vắc xin của Bộ Y tế có thể tải về tại đây.

Dự án TCMR.

Các tin khác