Lễ mít tinh phát động hưởng ứng “Tuần lễ tiêm chủng”

Thời gian: 
27/04/2013

tuần lễ tiêm chủng mở rộng

Để hưởng ứng “Tuần lễ tiêm chủng” lần thứ 3 do Tổ chức Y tế thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương phát động trong bắt đầu từ ngày 22 tháng 4 năm 2013. Nhằm tăng cường truyền thông, thu hút sự quan tâm hơn nữa của các nhà Lãnh đạo, các tổ chức xã hội và cộng đồng về công tác tiêm chủng mở rộng. Bộ Y tế, Dự án Tiêm chủng mở rộng dự kiến sẽ phối hợp cùng với Sở Y tế tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ mít-tinh phát động hưởng ứng “Tuần lễ tiêm chủng” vào sáng ngày 27/4/2013 tại tỉnh Hải Dương.

Các tin khác