Lịch tiêm chủng các vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng!

 

Việc tiêm chủng các vắc xin cơ bản trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng là cần thiết và là yêu cầu bắt buộc đối với trẻ em và phụ nữ có thai để đảm bảo những thế hệ trẻ em khỏe mạnh. Đưa trẻ đi tiêm chủng không chỉ là quyền lợi của trẻ mà còn là trách nhiệm của cha mẹ đã được Luật quy định

Cùng tìm hiểu lịch tiêm chủng các vắc xin cho trẻ trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng để chủ động theo dõi và đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch.

 

 Văn phòng Chương trình Tiêm chủng mở rộng

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Các tin khác