Một số hoạt động Tăng cường công tác an toàn tiêm chủng của Dự án TCMR

Tiêm chủng an toàn là một trong những hoạt động trọng tâm của Bộ Y tế trong thời gian gần đây. Ngày 21 tháng 8 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch "Tăng cường công tác an toàn tiêm chủng" theo quyết định số 3029/QĐ-BYT.

 

Khẩn trương triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, ngày 26/8/2013 Dự án Tiêm chủng mở rộng (TCMR), Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức họp Ban Quản lý Dự án TCMR quốc gia và 4 khu vực để lên kế hoạch hoạt động.

 

Dự án TCMR quốc gia, các Viện khu vực đã tổ chức kiểm tra giám sát tại các tuyến nhằm trao đổi về việc xây dựng và triển khai kế hoạch. Các nội dung chính được kiểm tra gồm tiến độ đánh giá điểm tiêm chủng đủ điều kiện, kế hoạch tập huấn và tập huấn lại cho cán bộ y tế, tăng cường kiểm tra giám sát, kế hoạch tổ chức buổi tiêm chủng không quá 50 đối tượng. Dự án TCMR cũng đã ban hành tài liệu “Thực hành tiêm chủng an toàn” sử dụng để tập huấn cho các tuyến.

 

Dự án TCMR cũng tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn cho thành viên Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá tai biến sau tiêm chủng  tuyến tỉnh nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả của việc đánh giá nguyên nhân cũng như kịp thời điều tra các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng.

 

Công tác truyền thông về an toàn tiêm chủng cũng là một trong những ưu tiên của Dự án TCMR, các thông điệp về an toàn tiêm chủng cũng như giải đáp các câu hỏi thường gặp đã được đăng tải trên trang web của tiêm chủng, trên Báo Nhân dân, Tạp chí Gia đình và trẻ em, Báo Biên Phòng...và phát sóng trên Đài Tiếng nói Việt Nam nhằm cung cấp cho cộng đồng những thông tin hữu ích nhất về an toàn tiêm chủng. Các tài liệu truyền thông như áp phích, tờ rơi, thông điệp truyền thông cũng đang được gấp rút hoàn thiện để in và cấp phát cho tuyến xã/ phường trong toàn quốc.

Dự án TCMR

 

 

Các tin khác