Nepal là quốc gia đầu tiên triển khai vắc xin IPV được GAVI hỗ trợ

Geneva, ngày 18 tháng 9 năm 2014 - Nepal trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới bắt đầu triển khai tiêm vắc xin bại liệt bất hoạt (IPV) được GAVI hỗ trợ

Trẻ em ở Nepal được tiêm vắc xin bại liệt

Trẻ em ở Afghanistan và Pakistan - hai trong số ba quốc gia cuối cùng, nơi bệnh bại liệt vẫn còn lưu hành, cũng sẽ được tiêm vắc xin bại liệt bất hoạt (IPV) vào cuối năm 2015, đây là một hoạt động trong kế hoạch thanh toán bệnh bại liệt. Nigeria, quốc gia thứ ba còn lưu hành bệnh bại liệt, cũng đã đề xuất hỗ trợ triển khai vắc xin này và sẽ sớm được thông qua.

Afghanistan, Nepal và Pakistan nằm trong số 25 quốc gia được chấp thuận để bắt đầu triển khai IPV với hỗ trợ từ Gavi và các quốc gia này sẽ dần rút khỏi chương trình tiêm chủng quốc gia vắc xin bại liệt uống (OPV), loại vắc xin hiện vẫn đang được sử dụng tại hầu hết các nước đang phát triển.

Trong khi các vắc xin bại liệt uống đã làm giảm đến 99% những trường hợp bại liệt trên toàn thế giới, triển khai IPV trong chương trình tiêm chủng thường xuyên sẽ cải thiện khả năng miễn dịch và giúp ngăn ngừa ca bệnh liên quan đến vắc xin . Trong tháng 5 năm 2013, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phê duyệt chiến lược thanh toán bệnh bại liệt phạm vi toàn cầu giai đoạn 2013-2018 và kêu gọi các quốc gia nâng cao công tác tiêm chủng thường xuyên và triển khai ít nhất một liều vắc xin IPV để dần thay thế vắc xin bại liệt uống.

Dự án TCMR

Nguồn: Liên minh toàn cầu vắc xin và tiêm chủng (GAVI)

Các tin khác