Quyết định số 2144/QĐ-BYT ngày 4/6/2016 về việc phê duyệt lịch tiêm chủng vắc xin Bại liệt tiêm (IPV) trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng.

Thứ năm, Tháng 6 4, 2015

Ngày 4/6/2016 Bộ Y tế ban hành Quyết định số 2144/QĐ-BYT về việc phê duyệt lịch tiêm chủng vắc xin Bại liệt tiêm (IPV) trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng. Theo đó, vắc xin Bại liệt tiêm sẽ được tiêm chủng cho trẻ 5 tháng tuổi trong Chương trình TCMR.

(Chi tiết tại công văn đính kèm )

Tài liệu: