Sử dụng vắc xin DPT-VGB-Hib (SII) thay thế DPT cho trẻ 18 tháng trong TCMR.

Được sự cho phép của Bộ Y tế tại Văn bản số 2335/BYT-DP ngày 27/4/2020 về việc sử dụng vắc xin DPT-VGB-Hib do Viện huyết thanh Ấn Độ (SII) sản xuất thay thế DPT cho trẻ 18 tháng tuổi trong tiêm chủng mở rộng (TCMR) nhằm sử dụng hiệu quả vắc xin DPT-VGB-Hib. Dự án TCMR, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đề nghị Ban điều hành TCMR khu vực và Trung tâm YTDP/Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 63 tỉnh/thành phố chỉ đạo, thực hiện cụ thể như sau:

Dự án TCMR sẽ cung ứng đủ vắc xin DPT-VGB-Hib (SII) để sử dụng cho trẻ dưới 1 tuổi và sử dụng tiêm cho trẻ 18 tháng tuổi thay thế cho vắc xin DPT đang sử dụng trong TCMR. Các địa phương chủ động điều phối vắc xin DPT-VGB-Hib (SII) để đảm bảo sử dụng vắc xin hiệu quả, ưu tiên sử dụng trước vắc xin có hạn dùng ngắn hơn hoặc chỉ thị lọ vắc xin (VVM) ở giai đoạn 2.

Phổ biến cho cán bộ TCMR các tuyến về sử dụng vắc xin DPT-VGB-Hib (SII) cho đối tượng trẻ dưới 1 tuổi trong tiêm chủng thường xuyên, đồng thời sử dụng vắc xin DPT-VGB-Hib (SII) cho đối tượng trẻ 18 tháng thay thế vắc xin DPT trong TCMR.

Rà soát đối tượng trẻ chưa được tiêm đủ mũi vắc xin phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi/viêm màng não mủ do vi khuẩn Hib bao gồm cả trẻ >1 tuổi, sử dụng vắc xin DPT-VGB-Hib (SII) tổ chức tiêm bù cho các đối tượng trên để đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em đạt chỉ tiêu kế hoạch 95%.

Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tổ chức buổi tiêm chủng an toàn và phòng chống lây nhiễm vi rút SARS-COV-2, tổng hợp báo cáo kết quả tiêm chủng và tình hình phản ứng sau tiêm theo qui định.

 

Dự án TCMR

 

 

Các tin khác