Tạm dừng tiêm chủng thường xuyên 15 ngày trong bối cảnh dịch Covid-19

Địa điểm: 
Toàn quốc

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Dự án Tiêm chủng mở rộng đề nghị Trung tâm YTDP/KSBT các tỉnh/thành phố:

  • Chỉ đạo các đơn vị tạm dừng tổ chức buổi tiêm chủng thường xuyên tại các Trạm Y tế xã/phường (ngoại trừ vắc xin viêm gan B liều sơ sinh tại các cơ sở y tế có sinh) trên toàn quốc trong vòng 15 ngày kể từ ngày 1/4/2020.
  • Các Trạm Y tế xã/phường quản lý đối tượng tiêm chủng chặt chẽ để thực hiện tiêm bù các vắc xin cho trẻ đảm bảo tiêm chủng đầy đủ ngay sau khi được phép tổ chức lại buổi tiêm chủng thường xuyên.

Các tin khác