Tăng cường kiểm tra, giám sát sử dụng vắc xin

Nhằm chấn chỉnh và tăng cường an toàn tiêm chủng, đảm bảo an toàn của người dân, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành công văn số 4619/BYT-DP ngày 29/7/2013 gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về sử dụng vắc xin. Công văn bao gồm 4 nội dung chính như sau:

1. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tiêm chủng trên địa bàn bảo đảm an toàn theo đúng các quy định tại Quyết định số 23/2008/QĐ-BYT ngày 7/7/2008 của Bộ Y tế quy định về việc sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế. Trong đó đặc biệt lưu ý đến công tác tư vấn trước tiêm chủng, tổ chức buổi tiêm chủng sao cho không quá 50 trẻ/buổi tiêm chủng, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc và trang thiết bị y tế cần thiết.

2. Tiến hành thanh tra toàn diện về công tác tiêm chủng, đình chỉ hoạt động và xử lý nghiêm các đơn vị nếu có sai phạm.

3. Tăng cường đầu tư trang thiết bị cho công tác tiêm chủng đặc biệt là dây chuyền lạnh. Tổ chức tập huấn và cấp chứng chỉ tham dự tập huấn về an toàn tiêm chủng cho các cán bộ y tế cả trong và ngoài tiêm chủng mở rộng.

4. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về các lợi ích của tiêm chủng phòng bệnh và những rủi ro có thể gặp phải để người dân yên tâm, tin tưởng vào công tác tiêm chủng phòng bệnh chủ động.

Chi tiết công văn có thể tải về tại đây.

VP. TCMR Quốc gia

Các tin khác