Tập huấn nâng cao năng lực giám sát phản ứng sau tiêm chủng

Địa điểm: 
Hà Nội

Ngày 23-24 tháng 12 năm 2013, được sự hỗ trợ của Tổ chức Y tế thế giới, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế đã phối hợp với Dự án Tiêm chủng mở rộng, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tổ chức lớp Tập huấn Nâng cao năng lực giám sát phản ứng sau tiêm chủng tại Hà Nội.

Tập huấn nâng cao năng lực giám sát phản ứng sau tiêm chủng

Đại biểu tham dự lớp tập huấn bao gồm các thành viên của Hội đồng Tư vấn chuyên môn đánh giá tai biến trong quá trình sử dụng vắc xin và sinh phẩm y tế, Cục Y tế Dự phòng, Cục Quản lý Dược cùng với đại biểu 4 Viện Vệ sinh Dịch tễ/Pasteur và đại diện 6 Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh /thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Phú Thọ, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và 5 quận: Long Biên – Hà Nội, Hải Châu – Đà Nẵng, Hồng Bàng – Hải Phòng, Ninh Kiều – Cần Thơ, Quận 4 – TP Hồ Chí Minh.

Nội dung của tập huấn bao gồm: Phương pháp theo dõi và quản lý các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng. Điều tra phản ứng sau tiêm chủng, điều tra cụm phản ứng. Phân tích và đánh giá nguyên nhân của phản ứng sau tiêm chủng, hướng dẫn  lập kế hoạch nâng cao năng lực giám sát phản ứng sau tiêm chủng.

Dự án TCMR

Các tin khác