Tiến độ loại trừ uốn ván mẹ và Trẻ sơ sinh trên toàn cầu tính đến tháng 11 năm 2012

Năm 2012 kết thúc với dấu ấn thành công lớn của chương trình Loại trừ Uốn ván bà mẹ và trẻ sơ sinh (MNTE) khi Trung Quốc đã trở thành nước thứ 28 trong số 59 nước nguy cơ cao đạt mục tiêu loại trừ Uốn ván Bà mẹ và trẻ sơ sinh. Tính đến tháng 11/2012, 5 quốc gia: Burkina Faso, Trung Quốc, Guinea Bissau, Tanzania và Timor Leste đã được xác nhận loại trừ Uốn ván Bà mẹ và trẻ sơ sinh. Ngoài các quốc gia này, 15 trong số 35 tiểu bang ở Ấn Độ, Ethiopia (trừ  khu vực Somali) và 29 trong số 33 tỉnh ở In-đô-nê-xi-a đã loại bỏ Uốn ván Bà mẹ và trẻ sơ sinh, và cũng đang chờ kết quả cuộc điều tra đánh giá ở Cameroon vào tháng trước. Đánh giá tiền công nhận cũng được hoàn thành ở Cam-pu-chia, Cote d'Ivoire, Iraq, Mauritania, Sierra Leone, và 2 tiểu bang của Ấn Độ trong năm 2012 và các quốc gia này ngoại trừ Cam-pu-chia và Mô-ri-ta-ni, sẽ tiến hành các cuộc điều tra công nhận Loại trừ Uốn ván Bà mẹ và trẻ sơ sinh vào năm 2013. Angola, Ethiopia, Guinea Conakry, Madagascar, Mali, Niger, Philippines, Somalia và Nam Sudan đã tiến hành chiến dịch tiêm chủng bổ sung vắc xin Uốn ván từ tháng 2 đến tháng 11 năm 2012 cho khoảng 10.000.000 nữ tuổi sinh sản.

Tính đến cuối tháng 11 năm 2012, Uốn ván Bà mẹ và trẻ sơ sinh vẫn còn là vấn đề y tế công cộng tại 31 quốc gia, chủ yếu là ở khu vực châu Phi và châu Á. Kinh phí cho các hoạt động Loại trừ Uốn ván Bà mẹ và trẻ sơ sinh đã được chấp thuận nhờ sự hợp tác giữa các Ủy ban Quốc gia với UNICEF, P & G Pampers và Kiwanis Quốc tế.

Văn phòng TCMR Quốc gia

(Nguồn: WHO, Tin tức Tiêm chủng Toàn cầu 12/2012, 31/12/2012)

Các tin khác