TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI TIÊM VẮC XIN SỞI-RUBELLA (Tính đến ngày 8/1/2015)

Tính đến ngày 8/1/2015, chiến dịch tiêm văc xin Sởi-rubella đã và đang triển khai tại: 63/63 tỉnh thành phố và 700/703 huyện (đạt 99,6%).

3 huyện của tỉnh Lai Châu chưa triển khai là TP Lai Châu, Than Uyên, Tân Uyên sẽ triển khai trong tháng 1/2015.

Kết quả tiêm vắc xin sởi-rubella tính đến ngày 8/1/2015:

+ Số trẻ đã được tiêm là 14.324.495 trẻ trên tổng số 15.670.093 đối tượng trẻ của 3 đợt, đạt tỷ lệ 91,4%.

+ Số trẻ tạm hoãn tiêm là: 335.786 trẻ chiếm 2,1% số đối tượng, chủ yếu là những trẻ mệt, sốt do thời tiết chuyển mùa tại thời điểm tiêm chủng, cán bộ y tế sẽ hẹn trẻ quay lại tiêm chủng ngay sau khi trẻ khỏi hoặc trong đợt tiêm vét tại địa phương.

+ Số trẻ chống chỉ định là: 8.838 trẻ chiếm 0,06% số đối tượng.

63/63 tỉnh/TP đã triển khai tiêm đợt 1 vắc xin sởi-rubella, một số địa phương đang tiến hành tiêm vét cho những trẻ hoãn tiêm. Có 54/63 tỉnh/TP báo cáo tỷ lệ tiêm chủng trên 95%, các địa phương khác đang triển khai và tổng hợp báo cáo sau khi kết thúc đợt 1.

Có 59/63 tỉnh/TP đang triển khai và báo cáo kết quả tiêm đợt 2 vắc xin sởi-rubella cho nhóm trẻ từ 6-10 tuổi, đạt tỷ lệ 90,0%.

Có 18/63 tỉnh/TP đang triển khai và báo cáo kết quả tiêm đợt 3 vắc xin sởi-rubella cho nhóm trẻ từ 11-14 tuổi, đạt tỷ lệ 70,9%.

Ngày đăng: 08/01/2015

Dự án TCMR

Các tin khác