Triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin sởi – rubella cho trẻ 1-5 tuổi vùng nguy cơ cao tỉnh Đắk Nông

Thực hiện Quyết định số 5433/QĐ-BYT ngày 10/9/2018 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin sởi-rubella (MR) cho trẻ 1-5 tuổi tại vùng nguy cơ cao năm 2018, tỉnh Đắk Nông có 2 huyện triển khai là Dak Glong và Krông Nô, gồm 19 xã, trẻ 1-5 tuổi dự kiến là 12.495 trẻ, thời gian triển khai từ ngày 12 đến 30 tháng 11/2018.

Để chuẩn bị cho việc triển khai chiến dich tiêm bổ sung vắc xin MR, tỉnh Đắk Nông đã xây dựng kế hoạch chi tiết cho việc truyền thông, triển khai, giám sát, xử trí phản ứng sau tiêm, tổ chức 02 lớp tập huấn cho 2 huyện, vào tháng 10/2018, với 47 người tham dự, có sự tham gia của lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện, các trạm y tế và phòng Giáo dục huyện.

Ngày 12-14/11/2018, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên – Văn phòng Tiêm chủng mở rộng khu vực Tây Nguyên đã phối hợp với Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Đắk Nông, Trung tâm Y tế huyện Krông Nô đã giám sát triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin MR tại huyện Krông Nô.

Kết quả cho thấy công tác chuẩn bị được các tuyến thực hiện tốt bao gồm rà soát đối tượng, cung ứng vắc xin, phối hợp với bệnh viện huyện trong hỗ trợ vận chuyển, xử trí cấp cứu phản ứng sau tiêm chủng (nếu có), công tác tổ chức buổi tiêm chủng tại xã được thực hiện theo đúng qui trình tiêm chủng và đảm bảo an toàn.

Tính đến ngày 16/11/2018, có 7/19 xã triển khai chiến dịch tiêm vắc xin MR với  3.120/3.980 trẻ được tiêm, không ghi nhận phản ứng sau tiêm chủng.

Trong thời gian tới, Đắk Nông sẽ tiếp tục triển khai hoạt động, đồng thời rà soát và tiến hành tiêm vét cho những trẻ chưa được tiêm chủng, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 95%.

Một số hình ảnh của chiến dịch:

Hội thảo triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin sởi-rubella cho đối tượng trẻ 1-5 tuổi tại huyện Dak Glong tỉnh Dak Nôn

Trẻ đợi khám phân loại trước tiêm vắc xin

Trẻ được khám phân loại trước tiêm vắc xin

Trẻ được tiêm vắc xin MR tại điểm tiêm Trường Mầm non Họa Mi, xã Đak Rồ, huyện Krông Nô, tỉnh Dak Nông

Dự án TCMR

Văn phòng TCMR khu vực Tây Nguyên

Các tin khác