Triển khai tiêm vắc xin sởi-rubella trên toàn quốc