VIỆT NAM NỖ LỰC ĐẨY NHANH TIẾN TRÌNH CUNG ỨNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ về việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1467/QĐ-BYT phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022. Bộ Y tế đã nỗ lực tìm kiếm, tiếp cận và đàm phán với các đối tác cung cấp vắc xin phòng COVID-19 trên thế giới để nhập khẩu vắc xin về sử dụng trong nước theo Nghị quyết số 21 của Chính phủ. Cho đến nay, các nguồn cung ứng vắc xin phòng COVID-19 cho Việt Nam bao gồm:

Hỗ trợ của COVAX Facility (Cơ chế do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)  và các tổ chức như UNICEF, GAVI, CEPI thiết lập nhằm đảm bảo các quốc gia được tiếp cận công bằng với vắc xin COVID 19): theo thông báo của Quĩ Nhi đồng liên hiệp quốc (UNICEF), ngày 25/3/2021 sẽ có lô vắc xin đầu tiên trong cam kết hỗ trợ 30 triệu liều  của COVAC Facility về đến Việt Nam, gồm 1,37 triệu liều vắc xin của Astra Zeneca. Lô vắc xin 2,8 triệu liều sẽ tiếp tục về đến Việt Nam vào ngày 25/4/2021. Như vậy, đến hết tháng 4/2021 Việt Nam sẽ tiếp nhận 4.177.000 liều vắc xin phòng COVID-19 từ COVAC Facility. Số lượng 25,9 triệu liều vắc xin tiếp theo trong cam kết hỗ trợ của COVAC Facility dự kiến sẽ được chuyển về Việt Nam trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2021. Đồng thời, Bộ Y tế đã đề nghị COVAC Facility xem xét về việc hỗ trợ Việt Nam mua 30 triệu liều vắc xin COVID-19 bằng Ngân sách Nhà nước, dự kiến cung ứng trong các tháng đầu năm 2022.

Vắc xin của hãng Astra Zeneca thông qua Công ty VNVC cung ứng: VNVC là một trong 3 tổ chức được AstraZeneca đồng ý cung cấp vắc xin vào Việt Nam, hai tổ chức còn lại là Bộ Y tế và COVAX Facility. VNVC chuyển giao vắc xin mua được từ AstraZeneca cho Bộ Y tế theo giá phi lợi nhuận. Trong cuối tháng 02/2021 đã có lô đầu tiên 117.600 liều vắc xin của hãng Astra Zeneca do SK Bio - Hàn Quốc sản xuất về đến Việt Nam và được triển khai tiêm chủng từ ngày 08/3/2021. Dự kiến, các đợt vắc xin tiếp theo với tổng số 29,87 triệu liều sẽ về đến Việt Nam vào tháng 4 (1,48 triệu liều), tháng 5 (2,76 triệu liều), tháng 6 (5,04 triệu liều), tháng 7 (7,32 triệu liều) và tháng 8 (13,27 triệu liều).

Nỗ lực của Bộ Y tế để có thêm các nguồn cung ứng vắc xin thông qua đàm phán với các hãng sản xuất:Bộ Y tế cũng đang khẩn trương làm việc với các đơn vị liên quan để tiếp cận với các nguồn vắc xin khác, triển khai nhanh nhất việc mở rộng phạm vi sử dụng vắc xin phòng COVID-19 ở Việt Nam, cụ thể là:

Trung tâm nghiên cứu, sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế (POLYVAC) được Bộ Y tế giao đàm phán với phía Nga để mua 40 triệu liều vắc xin Spunik V. Hiện nay thỏa thuận hợp tác với Viện Nghiên cứu Dịch tễ và Vi sinh y học Gamaleya, Nga đã được ký kết. Vắc xin đang được Bộ Y tế xem xét để cấp phép lưu hành. Nhà sản xuất có thể cung ứng vắc xin trong vòng 1-2 tháng tới sau khi ký kết hợp đồng.

Bộ Y tế giao Tổng Công ty Dược Việt Nam (VINAPHARM) tiến hành đàm phán với hãng Pfizer, Mĩ để mua vắc xin phòng COVID của hãng. Theo thông báo từ nhà sản xuất Pfizer vào cuối tuần qua, hãng có thể cung cấp 31 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 cho Việt Nam và lộ trình cung ứng chi tiết sẽ được thông báo trong thời gian gần nhất.  Tuy nhiên vắc xin này có yêu cầu bảo quản ở nhiệt độ âm sâu, từ – 80 độ C đến – 60 độ C, trong khi hệ thống dây chuyền lạnh của Tiêm chủng mở rộng Việt Nam chỉ có thể đáp ứng việc bảo quản vắc xin ở nhiệt độ từ 2 - 8 độ C. Vì vậy việc bảo quản và thực hiện tiêm chủng vắc xin này chỉ có thể được thực hiện tại các đơn vị có điều kiện dây chuyền lạnh phù hợp. Người dân có thể tiếp cận theo hình thức tiêm chủng tự nguyện.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đã khẩn trương làm việc với các hãng Johnson & Johnson và Moderna đề nghị thông báo chính thức khả năng cung ứng vắc xin phòng COVID-19. Bộ Y tế đang tiếp tục thúc đẩy đàm phán với hãng Johnson & Johnson để sớm có cam kết tiến độ cung ứng vắc xin phòng COVID-19 của hàng cho Việt Nam.

Hiện nay, nhằm có thêm nguồn cung ứng vắc xin với mục tiêu tăng độ bao phủ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho người dân Việt Nam, sớm chủ động đẩy lùi dịch bệnh,  Bộ Y tế khuyến khích tất cả các doanh nghiệp có đủ điều kiện, tiếp cận, đàm phán với các đối tác cung cấp vắc xin phòng COVID-19 khác trên thế giới để nhập khẩu vắc xin về sử dụng trong nước theo tinh thần Nghị quyết số 21 của Chính phủ.

 

Dự án TCMR

Các tin khác